През какви пречки преминават хората с увреждания?

Темите в това издание на предаването:

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Говорим не за някаква политика за хората с увреждане, а за нещо, което на други места се нарича първо универсален дизайн, т.е. нещо, което помага на всички или другото име това е качество на живот. Защото какво качество на живот имат тези млади хора, за които излизането и влизането се превръща в драма, но това е нещо, което трябва да бъде сериозно променено със сериозни стандарти и то стандарти, насочени към хората с увреждане, и разбира се, не бива да забравя и последното нещо - няма как ние да бъдем единствената държава в Европейския съюз, която по никакъв начин не подкрепя изграждането на такива съоръжения тогава, когато се налага това нещо, каза Минчо Коралски.

Проблемът е в липсата на жилищна политика, както на ниво държава, така и на ниво Столична община, и на всяка друга община, която да отчита факта, че има бездомници, че има хора без жилища, които се нуждаят от подкрепата на обществото за жилищно настаняване, и второ, сред тях може да има хора с увреждания, каза Капка Панайотова.

Вижте целия разговор във видеото.