Присаждане на 3D принтиран титаниев лицев имплант. Доц. Янев и д-р Славков

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Млади, образовани, световнопризнати и избрали да останат в България! Доц. д-р Николай Янев и д-р Светослав Славков са част от елитния медицински екип на Клиниката по лицево-челюстна хирургия София.

Доц. д-р Николай Янев притежава двойно образование по медицина и стоматология. Специалност по Лицево-челюстна хирургия в България и по Орална и лицево-челюстна хирургия във Великобритания. Д-р Янев притежава широк клиничен опит по въпросите на онкологичните заболявания на главата и шията, на лечението на вродените и придобити деформации на лицето, устната кухина и шията, на травмите на лицето и шията, на заболяванията на долночелюстните стави, както и в областта на зъбно-челюстната хирургия. Член е на Българския лекарски съюз, Българския зъболекарски съюз, Английската медицинска камара, Сдружението на оралните и лицево-челюстни хирурзи в България, Британската Асоциация по орална и лицево-челюстна хирургия, Европейската асоциация по черепно-челюстно-лицева хирургия и Световната асоциация по орална и лицево-челюстна хирургия .

Д-р Светослав Славков е един от водещите специалисти в областта на лицево-челюстната онкология, травматология, реконструктивна и възстановителна хирургия в България. Има дългогодишен опит в областта на оралната хирургия и имплантологията. Магистър по Здравен мениджмънт. Членува в Българския лекарски съюз, Българския зъболекарски съюз, Сдружението на Оралните и лицево-челюстни хирурзи в България и Европейската Асоциация по черепно-челюстно-лицева хирургия.