Протест на жители на Каварна, Балчик и Шабла

В предаването вижте:

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Според протестиращите зоните НАТУРА 2000 в Крайморска Добруджа не отчитат реалното състояние на имотите и наличието на защитени видове в тях. Те смятат, че с обявяване на НАТУРА зони в голяма част от акваторията на Черно море ще се забрани и ограничи рибностопанската дейност на българските рибари, ще им се отнеме поминъкът без да им се дава алтернатива.