Национално състезание "Пазим езика си" за учениците в V и VI клас

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

"Да пазим езика си" според Цеца Петрова означава да мислим заедно за него, той да бъде наша обща грижа, да бъдем внимателни по един договорен начин и това да бъде ежедневна грижа, а не кампания по 24 май и 15 септември.

"Станахме арогантни към езика. насилваме го и с излишни правила, и с пресъсредоточаване, но и когато използваме тези нови думи, които неизбежно навлизат в езика. Трябва да има уместност в тези употреби, трябва да има подходящ контекст на тези употреби."

Петрова отбеляза някои примери за чести правоговорни грешки като "впредвид" вместо предвид, неправилното употреба на учтивата форма, погрешната употребата на бройната форма на съществителните от мъжки род - "петима ученика" вместо петима ученици. Според Петрова голямата беда в българското училище е некомуникативността на учебниците.

"За да бъдат грамотни децата ни, ние първо трябва да говорим много повече с тях... и второ - трябва да говорим с тях така, че да ни разбират."

Драгомир Симеонов смята, че ние, българите по принцип не сме добри в опазването - не пазим нито природата си, нито историята си, нито себе си и езикът също спада към категорията "не добре пазени неща", които са оставени само да "избуяват". Езикът като жив организъм, според него, се променя, но има смислено и глупаво променяне.

"Грамотността е част от този проблем, не задължително свързана с промените на езика. Дали говориш правилно или не, не означава, че пишеш правилно. Като инструмент, който учениците биха могли да владеят, грамотността на е лоша стъпка в посока на съхраняване на езика ни..."

Записването за състезанието е по училища при преподавателите по БЕЛ или при директора. Може да участва всеки ученик от V и VI клас, който желае. Крайният срок за записванията е 13 април. Няма да има оценки, които да се отразят на успеха им, целта е проверка и предизвикателство към самопроверка на знанията.

Акценти