Стартира кампанията за пролетно почистване на София

Темите в този брой на предаването:

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Тази година кампанията ще протече на две етапа. През първия "Заедно да почистим, поддържаме и пазим своя квартал" от 26 март до 15 април ще бъдат почистени прилежащите територии към жилищни сгради и еднофамилни къщи, дворове, паркинги, държавни и общински учреждения, паркове, детски и спортни площадки, градинки, междублокови пространства, затревяване на свободни общински площи и др., засаждане на растителност.

През втория етап "За по-чиста и зелена София" от 16 до 28 април ще се изпълнят дейности по озеленяване на училищни дворове, детски заведения, територии около паметници, затревяване на свободни общински места, засаждане на дървета, нискостеблени храсти и цветя в градинки и паркове, възстановяване на пейки и боядисване на същите; почистване на ел. табла от агитационни материали, рисуване от спонсори.

За кампанията по пролетното почистване ще бъдат осигурени 50 000 броя чували и 20 000 броя ръкавици.