Улови момента с ускореното темпо на шестокласник!

Улови момента с ускореното темпо на шестокласник!
В предаването
Части от предаването
Всички броеве
Искаме да създадем по-адекватни и полезни за човека технологии? Тогава се налага преговор на знание и процеси. Улови момента с ускореното темпо на шестокласник!