Високотехнологична и природосъобразна засилка в "Улови момента"

Високотехнологична и природосъобразна засилка в Улови момента
В предаването
Части от предаването
Всички броеве
Моментът е изчислен специално, така че да впишем пожеланията си за 2019 година в него и да ги изпратим напред с максимално ускорение. Високотехнологична и природосъобразна засилка в началото на годината в "Улови момента" - неделя, 6 януари, от 12:30!