Във времето на генералите – писателят Христо Карастоянов

Предаване: Панорама, 27.09.2018

В предаването
Части от предаването
Всички броеве