Министър Петкова: Държавата не влияе върху цените на свободния енергиен пазар

В предаването ще видите:

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Преди всичко министър Петкова отбеляза значението, което правителството отдава на производствената конкурентоспособност на икономиката ни и това, че още в предишния си мандат в законодателна промяна то е транспонирало насоките на ЕК, свързани с намаляване на тежестта върху индустрията по отношение на разходите за възстановяеми енергийни източници. На базата на тази промяна българският бизнес ползва държавана помощ, която се изразява в това, че отй плаща по-малко за разходи на ел. енергия и тази помощ ще се ползва до края на 2020 година. Българският бизнес получава от 1 август 2015 г. до 30 юни 2018 г. държавна помощ в размер на над 280 милиона лева.

Министър Петкова обясни структурата на енергийния пазар у нас. Той се състои от регулиран и от свободен пазар. На регулирания пазар са битовите потребители и тези небитови потребители, които са се присъединени към мрежите за ниско напрежение. Всички останали консуматори на електроенергия - индустрията, консуматорите на високо напрежение - са на свободния пазар. Там цените се определят от търсенето и предлагането. Години наред там цената беше по-ниска от тази, която плащат битовите потребители. Сегашното повишаване на ценните на свободния пазар не може да бъде регулирано от държавата, тъй като става въпрос за пазарни отношения, а електроенергията е стока.


Спекулативно или логично е поскъпването на елетроенергията на свободния пазар?

В отговор на този въпрос министър Петкова каза, че са били проведени две срещи с представители на бизнеса и с производители и търговци на ел. енергия, за да си поставят те проблемите. А оттам в случай, че правителството получи сигнал за картелни споразумения или за нарушаване на правилата за конкуренция, да направи съответните проверки. Всеки, който притежава някаква информация, трябва да сезира компетентните органи, съветва Петкова.

Теменужка Петкова - министър на енергетиката:
"Категорично недостиг на електрическа енергия няма. Към днешна дата НЕК е предложила на борсата от 1 януари 2018 г. 70 хиляди мегаватчаса електроенергия, продадени са 19 хиляди..."

Що се отнася до цените на свободния пазар, те са резултат от споразумения между бизнеса и търговеца на електроенергия, а държавата не може да се намеси. Ако се получават оферти с идентични цени от различни търговци, то тогова има индикации за наличие на изкуствено увеличаване на цената и всеки един тогава трябва да сезира компетентните органи, каза енергийния министър.