„Законът и ние“: Общо събрание на адвокатите от страната

Темите в предаването:

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Това каза пред Общото събрание на адвокатите от страната Ралица Негенцова, председател на Висшия адвокатски съвет. Събранието което се проведе на 24 и 25 февруари прие отчета за дейността и Годишния финансов отчет на Съвета и докладите на Контролния съвет и на Висшия дисциплинарен съд.