Замърсяване на въздуха в София днес няма

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Зам.-кметът по околната среда Йоана Христова потвърди, че е имало проблем с въздуха в събота, общината е реагирала, като още на 17 и 18 е започнала активно миене на улиците, извънредни проверки по различни автосервизи за вида отопление, което използват.

На сайта на Столична община се публикуват данни за замърсяването в реално време, данните от Европейската агенция по околна среда не са в реално време, а индекс - събирателно на различни видове замърсители.

Благодарение на мерките, предприети от Столична община, през изминалото лято няма нито едно превишение на замърсяване от прахови частици.