Живи съкровища: Традиционните занаяти

"Живи човешки съкровища"Документален филм

Държава: България
Година: 2009
Времетраене: 10 минути
За продукцията

Сценарист и режисьор: Ралица Димитрова

Оператор: Пламен Герасимов

Продуцент: БНТ

С подкрепата на ООН и ЮНЕСКО, филмът е част от поредица "Живи съкровища", посветена на български ценности със световно културно значение.


Ковачество, тъкачество, шекерджийство, грънчарство, каменоделство, кожарство, ножарство, дърворезба, калайджии, копаничари, кошничари, кожухари и сарачи. Изчезват ли българските занаяти и майсторите - занаятчии, наричани "Живи човешки съкровища"...

40 български занаятчии на Панаира в "Етър"-а, показват изчезващи занаяти| Gabrovo Daily

Етнографски музей на открито - Занятчийска чаршия "Етър"Акценти