Защо фрагменти от Античния стадион на Филипопол са недостъпни?

В предаването
Всички броеве

Ничий път

12:30, 30.06.2019