Хората у нас, които трябва да лекуват декубитални рани, са обречени на страдание

Предаване: Частен случай

За предаването
Всички броеве

Ничий път

12:30, 30.06.2019