Разследването за ТЕЦ-овете: Кой какво е спестявал и за чия сметка?

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Голямата тема от седмицата е започналата проверка на Европейската прокуратура на частните български ТЕЦ-ове. Десетки претърсвания и следствени действия бяха извършени в дружества, за които се твърди, че са част от групата на бизнесмена Христо Ковачки.

Разследването проверява възможни измами, свързани със Системата за търговия с емисии на ЕС, от които предполагаемите бюджетни загуби възлизат на милиони евро. Според данните на Европрокуратурата частно дружество, което отговаря за проверката на емисиите на парникови газове на топлоелектрическите централи и топлофикациите, е разследвано за представяне на фалшифицирани доклади на компетентните национални органи.

Подобни данни за драстично понижение на въглеродните емисии се появиха у нас още през 2021 г. след статия в италианската преса, имаше и доклади на неправителствения сектор, както и разглеждане на сигналите в парламента. От това обаче не последва нищо. Разговаряхме с една от неправителствените организации, работили по казуса.

Търговията с т.нар. въглеродни квоти задължава производителите на елктроенергия от горива като въглищата да заплащат определена сума за всеки тон отделени вредни газове в атмосферата. Според проучванията на сдружение "За земята", топлофикациите в Плевен и Сливен, заедно с ТЕЦ-овете "Брикел", "Марица - 3" и "Бобовдол", са прикрили почти 2 милиона тона въглероден диоксид.

В работата си въглищните ТЕЦ-ове, но също така и горивните инсталации на газ при процеса на горене, се отделят парникови газове, които за по-лесно се приравняват към въглеродния диоксид, на който се слага цена – т.нар. въглеродни квоти. Това на практика е приложение на принципа "замърсителят плаща" и това е основният начин в Европейския съюз да бъдат намалени емисиите на парникови газове и да бъдат изпълнявани климатичните цели, част от Парижкото споразумение за климата. Слага се цена на тази енергия, която варира – т.нар. въглеродни квоти. В началото на Европейската схема за търговия с емисии цените бяха изключително ниски – около 10-15 евро за тон, докато през последните години започна поетапно покачване, като в началото на тази година достигнахме цена над 100 евро на тон", обясни Радостина Славкова – координатор "Енергия и климат", "За Земята".

Представители от разследваните ТЕЦ-ове отрекоха обвиненията пред медиите. Опитахме да се свържем с някои от тях, но те отказаха коментар на този етап.

"Няколко месеца ние от "За Земята" изследваме това какви емисии биват представяни пред компетентните органи, какви количества енергия биват декларирани към КЕВР и съответно по този начин изчисляваме, че непълните количества емисии, които се генерират от някои ТЕЦ-ове в България не се декларират, което пък води до финансови спестявяния за съответните обекти и невзети средства за анционалния и европейския бюджет. Според наши изчислени,я за няколко ТЕЦ-а те възлизат на над 74 милиона евро за период от 2017 до 2021 г. включително", каза Симеон Горов - координатор "Енергия и климат", "За Земята".

За да се определи колко трябва да платят за емитираните газове, топлоелектрическите централи докладват за количествата газове през верификационни фирми. Верификационните органи се регистрират от Българската агенция по акредитацията. Една от фирмите, с които са работили ТЕЦ-овете, е била регистрирана до 2019 г. с акции на приносител, което означава, че собственикът на акциите е неизвестен. Според "За Земята" това поставя под съмнение независимостта на фирмата от производствата, с които работи.

Ден след като Европейската прокуратура обяви за своето разследване, от сдружение "За Земята" публикуваха доклад, който изследва разликите между подаваните данни за отделените газове и реално емитираните. От организацията сравняват достъпната информация в регистрите на Изпълнителната агенция по околна среда, Комисията за енергийно и водно регулиране и Европейския регистър за изпускане и пренос на замърсители, като данните се различават.

"По-специфичното в случая е, че се изисква желание да се видят как наистина стоят нещата, а защо институциите нямат този капацитет, независимо от това, че те все пак представляват държавата. Може би е редно те да отговорят", коментира Симеон Горов.

Сигнали за предполагаеми злоупотреби при търговията с парникови газове има от 2021 г. Тогавшната парламентарна комисия за ревизията разглежда данните за спестени плащания.

Тогава за първи път се заговори за две от централите, които и ние изследваме в нашия доклад – това са "Брикел" и "Бобов дол", като тогава колегите изчисляват отново милиони спестени суми, които се увеличават и в нашия доклад, като са разглеждани още инсталации", коментира Радостина Славкова.

От "За Земята" отбелязват, че след техния доклад са намалели огромните разлики на реално отделени и деклариарани вредни емисии, но пък фирмите са ограничили информацията, която докладват до КЕВР, което затруднавя анализа на данните. Друга възможност за спестяване от такси от сдруженитето виждат чрез иползването на биомаса при работата на ТЕЦ-овете. За това са налагани глоби, но те не са по-малко от печалбите, които производителите са натрупали, според сдружението.

Изкуствено намаляване на емисиите може да се постигне и чрез докладване на емисионни фактори, които са много по-ниски спрямо други подобни производства у нас. Според наличните данни, някои от докладваните суровини в ТЕЦ-овете позволяват работа на мощностите при коефициент на полезно действие от над 100%. Организацията дава пример, че ако се приеме за вярно, докладваното количество биомаса, използвано от "Топлофикация – Сливен" през 2021 г., ще се окаже, че коефициентът на полезно действие на котлите е 337%.

От екоорганизацията не виждат връзка между политиката на ЕС за зелен преход в енергетиката и разследването на прокуратурата на Кьовеши.

Пишете ни
x

Сигнализирайте нередност

и/или

Разрешени формати: (jpg, jpeg, png). Максимален размер на файла (25 MB). Можете да качите максимум 5 файла.

** Тези полета не са задължителни.

< Назад