Великите учени с български произход: Фриц Цвики

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Фриц Цвики е високопродуктивен учен. Първите му научни приноси са във връзка с йонизираните кристали и електролити. През 1934 Цвики и Бааде за първи път използват термина „свръхнова“ и изказват хипотезата, че тези звезди може би са междинния вариант при превръщането на една нормална звезда в неутронна звезда. Докато изследвал галактическия клъстер Кома през 1933 г., Цвики е първият, който използва теоремата за вириала, за да аргументира съществуването на невидима материя, която той наричал тъмна материя и т.н.