"За" и "против" Доклада за състоянието на националната сигурност

В предаването ще видите:

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

"Никъде в целия доклад няма текст, който да определя Русия като външна заплаха за България. В доклада се казва, че Русия представлява нестабилност. Северното черноморско крайбрежие е зона на замразени конфликти. Руската федерация струпва значително количество въоръжение и техника в Кримският полуостров", обясни депутатът от ГЕРБ Христо Гаджев.

Според него докладът е достатъчно обективен и отразява заплахите, които са налице пред България. "Той е разделен на три части. Първата част дава картина за ситуацията в момента, втората – какво се е свършило през 2016 г. Третата – политиките, които трябва да се следват занапред. Той обхваща цялата ситуация не само на външни заплахи, но и на вътрешни", каза Гаджев

Според Цонков докладът е едностранчиво подготвен и написан и в него има редица пропуски. "Не бих казал, че са извадени точните констатации и позицията, която трябва да има България от гледна точка на Турция. Вътрешната нестабилност оказва негативно влияние върху българските условия и може да очакваме засилване на миграционния натиск върху България", заяви Цонков.

Гаджев отчете, че има намаление на бежанския натиск към българската граница, но това не трябва да ни успокоява.