Да чуем гласа на младежите - кампания на UNICEF и БНТ

В предаването ще видите:

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Ивайло Спасов определи целта на кампанията.

"Младежите днес са утрешните лекари, учители, политици, строители... и ние ако не ги подкрепим днес, ако не чуем гласа им днес, тяхното право на себеизразяване и техния потенциал, който е потенциал за градивна промяна на обществото, може би няма да ги подготвим за това общество, в което искаме да живеем. А те трябва да бъдат наши партньори..."

Йоан е участвал в уъркшоп на UNICEF с други млади хора. Ето какво разказва той:

"Този уъркшоп беше наистина много интересен. Там всички бяхме ... от 14 до 20-годишна възраст. Бяхме от различни краища на България, бяхме от различни етноси, имаше и българи, и роми... Според мен най-важното за този уъркшоп беше, че бяхме събрани хора, които сме доста различни като интереси, убеждения... Имаше сходства в смисъл, че имаше любители на един и същи вид музика, едни и същи спортове, но главно бяхме доста различни едни от други... Въпреки че имахме различни гледни точки върху политика, религия и различните големи въпроси, ние си изслушвахме и точно това беше приятното. Имаше разбиране и уважение... Даже попихме едни от други различни идеи."

Според Йоан се стига в щкрайности и от двете страни - кактоп в критикитте на възрастните към младите, така и в арогантността понякога на младите към възрастните.

"Младите не осъзнават, че те... ще станат като възрастните, а възрастните не осъзнават, че някога те са били деца."