Обувки от пластмасови бутилки

За предаването
Всички броеве