Планирано увеличение на водата

В предаването ще видите:

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

От 1 януари Държавната комисия за енергийно и водно регулиране предвижда с най-висок процент да се увеличи цената на водата в област Ямбол. След промяната през декември сега е предвидено да се повиши с нови 20%. Новата цена е заложена в бизнес плана на водоснабдителното дружество, изготвен за петгодишен период и предстои да бъде утвърдена с решение на ДКЕВР.

В Ямболска област преди десетина дни цената на водата беше променена с решение на ДКЕВР от 1.63 на 1.97 лв без ДДС. Предстои ново увеличение с още 20% от януари.

Инж. Стоян Радев, управител на ВиК, Ямбол: Когато влезе цената за 2018 г., към цената на общата услуга ще се прибави пречистване и тези 31-2 стотинки, които участват в общата цена и затова се получава този голям процент.
Петър Пеев: Не съм съгласен и аз ще протестирам.
Петър Стоянов: Хората нямат пари за такова нещо допълнително да се дават, не само за водата.
Минка Маринова: Тя и без това беше скъпичка водата в Ямбол.
Димитрина Камбурова, с. Калчево: Даже тази сума, която даваме е много, не съм доволна.

Всъщност през 2018 г. в Ямбол цената на водата няма да се различава значително от тази, платена през декември заради все още неизградената пречиствателна станция обясни инж. Радев.

Инж. Стоян Радев, управител на ВиК, Ямбол: Няма да плащат хората тази услуга. Те ще я плащат едва тогава когато влезе в действие пречиствателната станция и ни бъде предадена за експлоатация.

Хората обаче са недоволни освен от високата цена и от честото спиране на водата заради аварии.
Минка Маринова: Всеки ден спряна водата и все батак тече. Купуваме вода, принудихме се. Дъщеря ми ми купи такава кана с филтър. През филтъра е минала и тогава я ползвам за готвене. Остава само прането.
Стойка Господинова: Ден през ден спира и като текне течат кубици черна вода.
Петър Стоянов: Има много аварии, спира се постоянно, като я пуснат се пълнят с мръсотии перални, бойлери. Докато не се направят ремонтите в целия град няма да се промени нищо.

Честите аварии и изтичането на голямо количество вода са заради остарелия водопровод. Според инж. Радев обаче понякога големите загуби не означават големи разходи.

Инж. Стоян Радев, управител на ВиК, Ямбол: За да има ниски загуби на вода, трябва да има големи инвестиции, което означава висока цена.

В крайна сметка цената на водата в област Ямбол драстично ще се повиши след изграждането и пускане в действие на Пречиствателната станция. Тогава се очаква и по-високо качество на предлаганата услуга.

Ивайло Кашчиев, дирекор на Дирекция "ВиК услуги"в КЕВР: От 2017 г. започна новият 5-годишен регулаторен период, при който ВиК операторите подават своите 5-годишни планове и предложения за цени. Тези бизнес планове минават през едно доста сериозно сито в Комисията. Двустепенно е нивото на контрол - на първо място в администрацията има доста сериозна работна група.



Той обясни, че цените в Ямбол са от 2012 година и цената на услугата там ще се повиши и заради новата услуга по пречистване на отпадъчните води.

В София 10% увеличение на водата има заради 5-годишния бизнес план на Софийска вода, обясни Кашчиев.