Има ли имотен балон? Анализ

В предаването ще видите:

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Пазарът е изключително сегментиран, има различни имоти и не може да се определи среден процент на ръст на цените за страната, в София ръстът е над средното за страната, заяви Лъчезар Богданов.

Димитър Христов посочи, че за разлика от кризата през 2008 г., сега нивата на кредитите са много по-достъпни от тогава, лихвените проценти по кредитите са под 4%. Отчита се и индексът на достъпност на цените на имотите - ако през 2007-8 г. средно с три работни заплати можеше да се купи 1 кв.м в страната, в момента този индекс е от порядъка на 1 - 1.5, като има градове и под 1, т.е. с една работна заплата приблизително може да се купи 1 кв. м.

Средният разход за обслужване на лихви по кредитите е на историческо ниско ниво - от около 3.7%, отбеляза Лъчезар Богданов. Освен ръст на доходите, който отбелязваме, трябва да посочим и новите 150 000 работни места, т.е. не просто има по-високи заплати, а има повече хора, които получават по-високи заплати.

Купувачи обикновено са млади семейства, висококвалифицирани. Около 85% от имотите, които се купуват, са апартаменти.