Афиш – 14 октомври 2018

Предаване: Афиш, 14.10.2018

За предаването
Всички броеве