БЕЛ 4.клас: Отговарям на въпрос към художествен текст

В предаването
Всички броеве

9:15 - БЕЛ 1.клас: В или във

9:45 - БЕЛ 2.клас: „На Кирил и Методий“

9:15 -БЕЛ 3.клас: „Лично писмо“

10:45 - БЕЛ 4.клас: Отговарям на въпрос към художествен текст

11:15 МАТУРАТА НА ФОКУС: Български език – тема: Окончание за 1 л., мн. ч., сег. вр. на глаголи от I и II спрежение. Деепричастия; Литература“ – тема: Христо Смирненски

13:00 – БЕЛ 5.клас: Обстоятелствено пояснение

13:45 – БЕЛ 6.клас: Сложно съчинено изречение

14:30 – БЕЛ 7.клас: Просто изречение (преговор)

15:15 – ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ 7.клас: Радиоактивност

16:15 МАТУРАТА НА ФОКУС: Български език – тема: Формите кого, когото, някого, никого; Литература - тема: Христо Смирненски