С БНТ2 на училище - 5.05.2020

С БНТ2 на училище - 5.05.2020
В предаването
Части от предаването
Всички броеве

9.15 – МАТЕМАТИКА 1.клас: Събиране и изваждане на числата до 20 с преминаване

9.45 – МАТЕМАТИКА 2.клас: Умножение с числата 1 и 0

10.15 - МАТЕМАТИКА 3.клас: Умножение и деление на числата до 1000 с едноцифрено число – обобщение

10.45 – МАТЕМАТИКА 4.клас: Деление на многоцифрено с двуцифрено число – затвърдяване

11.15- МАТУРАТА НА ФОКУС - БЕЛ: Тема - Членуване на определения; Тема - Димчо Дебелянов

13.00 – МАТЕМАТИКА 5.клас: Лице на равнинна фигура

13.45 – МАТЕМАТИКА 6.клас: Уравнения от вида ах + b = 0. Правила за решаване.

14.30 – МАТЕМАТИКА 7.клас: Представяне на решенията на линейно неравенство с числови интервали и графично

15.15 – ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА 6.клас: Дразнимост и движение при растенията

16.15 – МАТУРАТА НА ФОКУС – ПОВТОРЕНИЕ на урока от 11,15: БЕЛ - Тема - Членуване на определения; Тема - Димчо Дебелянов