С БНТ2 на училище - 08.06.2020

С БНТ2 на училище - 08.06.2020
В предаването
Части от предаването
Всички броеве

9:15 БЕЛ – 4. клас: Какво научих за частите на речта /годишен преговор/

9:45 – Български език – 5. клас: План на текст

10:15 – Български език – 6. клас: Време на глагола /преговор/

10:45 – Български език – 7. клас: Редактиране на текст

13:00 – История и цивилизации – 5. клас: Късната Римска империя и краят на Античността

13:45 – История и цивилизации – 6. клас: Разноликият държавен живот на българите (обобщение)

14:30 – История и цивилизации – 7. клас: Българската култура

15:15 – Информационни технологии – 5. клас: Създаване на компютърна презентация. Дизайн и анимация на компютърна презентация