С БНТ2 на училище - 04.06.2020

С БНТ2 на училище - 04.06.2020
В предаването
Части от предаването
Всички броеве

9.15 – Математика – 4. клас: Намиране на неизвестно число /обобщение/

9.45 – Математика – 5. клас: Лица на геометрични фигури /обобщение/

10.15 – Математика – 6. клас: Случайно събитие. Вероятност на случайно събитие

10.45 – Математика – 7. клас: Ромб

13.00 – Технологии и предприемачество – 4. клас: Банката

13.45 – Химия и опазване на околната среда – 7. клас: Закономерности в периодичната система

14.30 – Технологии и предприемачество - 6. клас: Предприемачество

15.15 – Изобразително изкуство – 6. клас: Видове приложно-декоративни изкуства. Композиция и изразни средства