С БНТ2 на училище - 03.06.2020

С БНТ2 на училище - 03.06.2020
В предаването
Части от предаването
Всички броеве

9:15 БЕЛ 4.клас: Сказуемо (преговор)

9:45 Литература 5. клас: Митологичен модел на света (преговор)

10:30 Литература 6.клас: Човекът и природата (преговор)

11:15 Български език 7. клас: Подготовка за НВО

13:00 Компютърно моделиране 4. клас: Споделяне и представяне на проектите в онлайн визуалната среда за блоково програмиране

13:45 Биология и здравно образование 7. клас: Многообразие на бозайниците

14:30 Технологии и предприемачество 5. клас: Потребности и ресурси

15:15 Изобразително изкуство 5. клас: Видове и жанрове изящни изкуства. Композиция и изразни средства