С БНТ2 на училище - 2.06.2020

С БНТ2 на училище - 2.06.2020
В предаването
Части от предаването
Всички броеве

9:15 - Математика 4. клас: Геометрични задачи

9:45 – Математика 5. клас: Лица на геометрични фигури, съставени от изучените фигури

10:30- Математика 6. клас: Множества и операции с тях. Графично представяне на множества

11:15- Математика 7. клас: Правоъгълник. Упражнение

13:00 – География и икономика 5. клас: Политическа карта на Африка

13.45 – География и икономика 6. клас: Страни в Азия. Япония и Република Корея

14:30 – География и икономика 7. клас: Българско черноморско крайбрежие

15:15 – Информационни технологии 6. клас: Същност на глобалната мрежа интернет. Основни начини на достъп до интернет