С БНТ2 на училище - 16.06.2020

С БНТ2 на училище - 16.06.2020
В предаването
Части от предаването
Всички броеве

09.15 Биология и здравно образование 7.клас: „Единство в природата и опазване на биологичното разнообразие“

09.45 Математика 7.клас: „Задачи от вероятности на събития“

10.30 Български език 7.клас: „Редактиране на текст“ (повторение)

11.15 Математика 7.клас: „Организиране и представяне на данни. Построяване и интерпретиране на кръгови диаграми“

12.30 Математика 7. клас Задачи за НВО. Преговор