С БНТ2 на училище - 01.06.2020

С БНТ2 на училище - 01.06.2020
В предаването
Части от предаването
Всички броеве

09:15 БЕЛ 4.клас: Подлог (преговор)

09:45 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 5.клас: Диалог. Представяне и самопредставяне

10:30 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 6.клас: Местоимение. Видове местоимения (преговор)

11:15 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 7.клас: Редактиране на текст

13:00 ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ 5.клас: Раждането на християнството

13:45 ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ 6.клас: Българите и другите

14:30 ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ 7.клас: Икономическите промени в селото и града. Българското общество (1944–1989)

15:15 ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 5.клас: Основни елементи в компютърната презентация. Разглеждане и демонстриране на готова презентация