С БНТ2 на училище - 26.05.2020

С БНТ2 на училище - 26.05.2020
В предаването
Части от предаването
Всички броеве

9.15 – БЕЛ 1. клас: Как общуваме. Вежливите думи

9.45 – БЕЛ 2. клас: Изреченията при общуване – обобщение

10.15 – БЕЛ 3. клас: Какво научих по български език и литература в трети клас. Обобщение

10.45 – БЕЛ 4. клас: Най-важното за изреченията в българския език

11.15 – МАТУРАТА НА ФОКУС: ПОВТОРЕНИЕ НА УРОЦИТЕ ЗА МАТУРИТЕ

13.00 – Български език 5. клас: Синтактичен анализ на просто изречение

13.45 – Български език 6. клас: Обява и делова покана

14.30 - Български език 7. клас: Пряко, непряко и полупряко предаване на чужда реч

15.15 – История и цивилизации 5. клас: Религия и култура на Древен Рим

16.15 МАТУРАТА НА ФОКУС: ПОВТОРЕНИЕ НА УРОЦИТЕ ЗА МАТУРИТЕ

16.45 - МАТУРАТА НА ФОКУС: ПОВТОРЕНИЕ НА УРОЦИТЕ ЗА МАТУРИТЕ