С БНТ2 на училище - 17.06.2020

С БНТ2 на училище - 17.06.2020
В предаването
Части от предаването
Всички броеве

09.15 – БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ 7.клас: „Въздействие на човека върху природата и устойчивото развитие“

09.45 ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО 7. клас: „Българско изкуство 20 век“

10.30 – ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 7.клас „Екологично селскостопанско производство“

11.15 – ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО 7.клас „Дизайн – видове, композиция и изразни средства“ (повторение )

От 13.00 часа повторение на уроците