С БНТ2 на училище – 18.05.2020

С БНТ2 на училище – 18.05.2020
В предаването
Части от предаването
Всички броеве

9.15 БЕЛ 1.клас: „Аз съм българче“ (Ив. Вазов)

9.45 БЕЛ 2.клас: „Определям число на глагола“

10.15 БЕЛ 3.клас: „Видове изречения по цел на изказване – преговор“

10.45 БЕЛ 4.клас: „Най-важното за числителните имена“

11.15 Матурата на фокус - БЕЛ: Български език“ – тема „Пунктуация в сложно смесено изречение“; „Литература“ – тема „Йордан Йовков“

13.00 Български език 5.клас: „Определение“

13.45 Български език 6.клас: „Съчинително свързване в изречението – обобщение“

14.30 Български език 7.клас: „Сложно изречение – преговор“

15.15 Физика и астрономия 7.клас: „Използване на ядрената енергия. Обобщение“

16.15 Матурата на фокус - БЕЛ: „Български език“ – тема „Употреба на запетая при обръщение и на двоеточие“; „Литература“ – тема „Йордан Йовков“