Окончание за 1 л., мн. ч., сег. вр. на глаголи от I и II спр.; Христо Смирненски

В предаването
Части от предаването
Всички броеве