Демография: села без жители

Темите в предаването:

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Малко над 7 милиона души живеят в България, което е 1.4% от населението на ЕС. От тези 7 милиона в градовете живеят малко над 5 милиона, а в селата малко над милион и осемстотин хиляди. Сметките показват, че в селата живеят 26,5% от населението на страната.

Жителите на България живеят в 257 града и 4999 села.

През 2017г. 162 села са останали без нито един жител. В други 70 живее само по един човек. Общо 570 села в България са с по-малко от 10 жители. Почти половината от селата в България са с по-малко от 100 души население.

Относно пустеещите села:

Справката в регистъра показва, че те са се увеличили пет пъти само за последните две години. Най-много села, които са останали без жители има в областите Габрово, Велико Търново и Кърджали.

Николай Гюров смята, че въпреки тенденциите за опустяване на селата, те са последната територия у нас, която ревностно пази нашите обичаи и традиции. Чистата форма на родолюбие се намира именно там.

"Доказателство за това, че всеки един от нас в уикенда търси китното място, което намира уют, истинска храна, фолклор от извора и това е предпочитаната дестинация."

Все пак има и примери за няколко села, които са увеличили населението си. Например софийските села: Кокаляне, Бистрица и Бусманци. Именно Софийска област е една от двете, които имат увеличение на населението през 2017г. Другата област е Кърджали.

При всички останали населението намалява, като най-голямо е намалението е за областите Видин и Смолян с по 2 процента.

В най-малката област Видин живеят 86 хиляди души, а в най-голямата област София милион и триста хиляди души.

Данните на Статистическия институт показват, че всички области в страната имат отрицателен естествен прираст.