Героичното тяло. История и мъжественост в Еврейската библия

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Поредицата изследвания на проф. Кирова са свързани със старозаветните текстове. Проблемът с проучванията в тази област е преминаването през много преводи и липсата на опит на изледователите, които без познание си позволяват волно да се позовават на тези текстове, когато искат да обосноват някоя своя теза.

Проф. Милена Кирова – преподавател в СУ:
"Всъщност преводите са и филологически, но преводите са и цивилизационни... защото ние сме отдалечени преди всичко от типа цивилизация, който създава и ползва и има нужда от библейския текст. така че нашето разминаване е в много отношения, на моменти е необратимо и много често не сме в състояние изобщо да си представим това, което е имал предвид билейският текст, имам предвид Еврейската библия в този случай. Но ние четем библията така, както имаме нужда от нея. Ние я четем като хриситянски възпитани западни хора 2 до 3 хиляди години по-късно след нейното написване. И в това няма нищо лошо. Единственото е, според мене, че трябва да съзнаваме какво точно четем."

По думите на професор Кирова ние не съзнаваме древноизраелското общество отпреди 3 хиляди години, а четем себе си.

А що се отнася до сексизма, то "някаква доза сексизъм винаги е имало в патриархалния свят" и библията не може да бъде измъкната от този контекст. "Но ние го засилваме, ние го изостряме с всички онези много по-късно формирани отношения към мъжа и жената, които много често не съществуват в библейския свят.