Акад. Юлиян Ревалски: Сегашният закон е достатъчно добър, за да работи БАН ефективно

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

За инвестициите в науката. Как да се намерят допълнителни средства за Българската академия на науките? Как да се подобрят условията на труд? Време ли е за реформи? Как да се спре изтичането на мозъци? Гост в студиото е акад. Юлиян Ревалски – новият председател на БАН.

Академик Юлиян Ревалски поздрави студентите и преподавателите от университетите по случай Студентския празник и ги увери, БАН ще винаги техен надежден партньор. Той изрази надежда, че могат да се подобрят условията на труд и системата на заплащане на българските учени. Акад. Ревалски смята, че това е възможно в едни диалог с институциите. По отношение на тези възможности в контекста на сегашния бюджет той заяви, че ще се търсят нови възможности и напомни за подкрепата от правителството, получена в понеделник, веднага след като Ревалски оглави академията. Целево ще бъдат няколко важни проекта на БАН и от вчера вече има решение на Министерския съвет. Предстои разглеждане на новия бюджет в Общото събрание на БАН, където ще се търсят начини за финансиране и в близките няколко години да се изработи надеждна краткосрочна програма за финансиране - както с публични средства, така и с такива, които могат да бъдат осигурени от учените по проекти.

Що се отнася до цялостната картина на състоянието на научните изследвания в България, акад. Ревалски подчерта, че тенденцията в света е да се увеличават инвестициите в наука: в този смисъл е Лисабонската стратегия на Еврропейския съююз, която предвижда около 3 процента от БВП страните да отделят за наука и научни изследвания - като половината да идват от публичния сектор, а другата - от научни проекти. На този фон България си поставя по-скромни цели - все пак 1.5 на сто от БВП като половината отново трябва да дойде от публично финансиране. "Ако държавата изпълни този свой ангажимент, ще има съществен резерв, защото това означава почти 3 пъти да се увеличи сегашното финансиране."

Що се отнася до лишенията, които изпитват учените от БАН поради недостатъчно финансиране, академик Ревалски изтъкна, че освен за отопление, нужно е непрекъснато електрозахранване за уникалната апаратура в академията, сградите също се нуждаят от реновиране. Той подчерта, че академията и сега поема сама част от разходите си, тъй като от целия бюджет на БАН над 40 на сто са осигурени от собствени средства, голяма част от които са на проектен принцип. Освен това БАН сама си осигурява достъп до определени бази данни.

Според академика на този етап не са нужни законодателни промени, които да засягат БАН, тъй като законът в този му вид е достатъчно добър, за да работи БАН ефективно. Могат да се направят вътрешни промени - в устава на академията, които може да направи Общото събрание. Акад. Ревалски обърна внимание и на възрастовия проблем - застряване сред научния състав. Затова първият му приоритет е работата с младите учени.