Инвестиции. Проекти за опазване на природата

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Близо 5 млн. швейцарски франка се инвестират през последните 4 години у нас за създаване на устойчив модел за опазване на природата, развитие на бизнеса и насърчаване на заетостта във ферми, намиращи се в зоните на "Натура 2000" в Стара планина. В рамките на проекта "За Балкана и хората" е открита национална генетична лаборатория за съхранение на чисти редки породи животни. Улеснени са и преките продажби на натурални фермерски продукти. Подробности вижте в следващата минута в репортажа на Илиана Минковска и оператора Красимир Стефанов.