Kак могат да спортуват хората с увреждания в община Благоевград?

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Има ли къде и как могат да спортуват хората с увреждания в община Благоевград? Какви възможности предлага единственият спортен клуб за хора в неравностойно положение в Благоевград? Какво е състоянието на материалната база на спортните клубове за хора в неравностойно положение?

Разговор в студиото по темата с Борислав Лазаров - председател на Регионалния съюз на хората със зрителни увреждания –Благоевград и Васил Мурджов - учител по физическо възпитание и спорт.