Как се развива музикална култура

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Брюксел – европейската столица, по – известна с институциите, които се намират там – НАТО, Европейската комисия, Европейският парламент, но и не по – малко известна с местната бира, пържените картофи и белгийския шоколад.

Официално двуезична, а в действителност – един съвременен Вавилон с население съставено от няколко десетки националности.

Тук срещаме и българката Пенка Михайлова, която от години преподава пиано на деца от все по – нарастващата българска общност.

“От дългогодишния си опит като музикален педагог в България, САЩ и сега от няколко години в Белгия, стигнах до извода, че музикалното обучение трябва да започне от най – ранна детска възраст", казва Михайлова.

Пенка Михайлова споделя още, че използва и инструмента “rikorder” – малка флейта, която спомага за регулиране на дишането, особено за деца с изявени певчески възможности.

Този начин на преподаване стимулира у някои деца творческата инвенция, която те проявяват в съчиняване на музика, създаване на песни, импровизации...

Работейки с български деца, Михайлова залага и на българския фолклор. По този начин те се запознават с неравноделните размери и своеобразното звучене на автентични български мелодии.

За изграждане на двигателни навици, което изисква по – дълъг период от време, прилага и различни движения, във вид на игра, както и спомагателни материали като кукли, пухени играчки.

Различните стилове музика – класически, поп и рок обогатяват общата музикална култура на децата, която учителката им подкрепя с интересни истории, свързани с различни композитори и епохите, в които те живеят.

Не се изключва връзката и с езиковото обучение, защото езиковата интонация и форма са много близки към музикалната.

Не без значение е и връзката между музика и изобразително изкуство. Това подтиква децата да изразяват чувства и мисли с различни средства.

Първият успех на Пенка Михайлова, постигнат в Белгия, е на двама от нейните ученици, които печелят призови награди на конкурс за български песни, организиран за деца, живеещи в чужбина.

Дали някои от децата ще поемат по пътя на музиката, живописта, техниката или дипломацията – бъдещето ще покаже. Те все пак живеят в най – европейския град.