Първи фермерски обмен

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Идеята за провеждането на фермерски обмен се зародила в края на миналата година от неправителствената организация "Гринпийс" в Габрово. Целта е родни фермери да посетят организирано ферми в различни европейски страни, да разменят идеи, съвети и полезни практики.

Интерес към идеята проявяват над 70 фермери от цяла Европа. От тях са избрани едва 16, които са разпределени в трите държави-домакини. Така България посреща фермери французи и изпраща четирима свои – двама земеделски производители в Белгия и двама животновъди във Франция. Невена е една от тях. Практиката, която най-много я впечатлява, е за директните продажби, която в момента не се осъществява у нас.

Освен че може да се увеличат продажбите и доходите в сектора, родните фермери са категорични, че може значително да се увеличи и качеството на продуктите на пазара. Въпреки че биопроизводството изисква повече средства, Владимир Готов от Видин вече е инвестирал в овощните си градини. Споделя, че следва примера от колегите си в Белгия, които посещава по време на програмата.

Българските фермери са категорични, че чуждестранният обмен е първата крачка към натуралното и чисто производство в България, тъй като към момента един от основните проблеми в стопанския сектор у нас е индустриалният начин на производство на храната, който трябва да се подобри.