Какъв ще е изходът от сагата с "царските имоти"?

Темите в предаването:

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Делата за Врана, отделно за парка и двореца, отделно за стопанството, за Царска Бистрица и за горите. Четири дела са като 2 от тях вече би трябвало да са висящи пред Върховния касационен съд, а отделно има и дела в Страсбург, каза адвокат Ели Христова.

Има влезли в сила съдебни решения, в които главните въпроси, свързани с установяване на правния статут на имотите, които са служили за използване от институциите на държавния глава, монархическата институция, или са били собственост на монархическото семейство, там, главните въпроси вече са решени. Решен е въпросът какво е интендантството, решен е въпросът колко са имотите, решен е и въпросът със статута на тези имоти, по които имаме влезли в сила решения, така че собствеността се установява въз основа на документи, каза адвокат Любомир Денев.

Тук има една огромна празнота в правото и тя е свързана именно с реституцията точно на царските имоти и според мен от там тръгва основният въпрос, защото Бърховният касационен съд недвусмислено вече се е произнесъл по този въпрос, че държавата е в забава, липсата на закон, който да урежда царската рестритуция препятства до голяма степен съда, когато трябва да вземе решение по отношение на царските имоти, каза Христова.

Вижте целия разговор във видеото.