Какво да правим, ако токът спре по време на празниците?

Темите в предаването:

В предаването
Части от предаването
Всички броеве
Еленко Божков, бивш член на КЕВР: Добре е да се погледне през прозореца, за да се има някаква представа за размера на аварията. След това да се опита да я локализира, което означава да отиде до апартаментското си табло да види дали са изключили предпазителите.

Ако проблемът не е там, трябва да се отиде до етажното табло или до таблото на входа. Ако и там не могат да се оправят нещата, трябва да се звънне на аварийните служби на електроразпределителните дружества.

Добре е при пътуване около празниците да изключите главния предпазител у вас. Във вечерите около празниците диспечарите повдигат напрежението и контакти в лошо състояние могат да предизвикат искра и да запалят пожар.