Хасан Адемов: Държавата идва, когато социалните партньори не се договарят

Темите в предаването:

В предаването
Части от предаването
Всички броеве
Когато диалогът е заменен със силови подходи, нещата загрубяват, а социалният диалог отива не в полето на съгласието, а в полето на противопоставянето, от което не печелят нито работодателите, нито работниците и служителите, допълни той.

По думите му социалният министър е предложил административното увеличение на минималните осигурителни доходи на базата на очаквания ръст на икономиката за следващата година. За синдикатите увеличението е малко, а за работодателите минималните осигурителни прагове са излишни.

Съгласен съм с част от аргументите на работодателите, но трябва да поемат своята отговорност. Големият въпрос е, ако се премахнат минималните осигурителни доходи, има ли гаранции за това, че ще осигуряват своите работници и служители върху реалните доходи, а не върху минимални такива, запита Адемов.

Според него по този въпрос синдикати и работодатели трябва да се договорят, а ако не могат, се намесва държавата.