Петков: Гарантираният минимален доход е ключова величина в социалната система

Темите в предаването:

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Споделям прогнозите, които социалните партньори са изказали за очаквания ръст на средната работна заплата. Затова и предлаганият ръст на минималната работна заплата е в същия порядък - 10,9%, като това показва една устойчива тенденция на повишаване на доходите на българите, която се наблюдава и миналата, и тази година, като очакванията са тази тенденция да продължи и през 2018 г. Това заяви Бисер Петков и допълни, че ръстът се дължи както на частния сектор, така и на ръста на заплатите в публичния сектор, предвиден в бюджета на държавата за следващата година.

За първи път от доста години насам се повишава гарантираният минимален доход. Социалният министър посочи, че този доход е ключова величина в социалната система, защото с него е свързан достъпът до социални плащания и размерите на голям брой социални плащания. Предложението, което Министерството на труда и социалната политика прави е размерът на определения през 2009 г. гарантиран минимален доход да се увеличи от 65 лв. на 75 лв. Увеличението с 10 лева ще има различни проекции върху размерите на различни социални плащания. Ще бъдат увеличени интеграционните добавки, които се получават от над 500 000 души с увреждания, ще бъдат насочени средства за транспортни услуги, образование, информационни и телекомуникационни услуги. Ще бъдат увеличени целевите помощи, както и еднократните и месечните помощи, плащани по Закона за социалното подпомагане.

По отношение на семейните помощи за деца, Бисер Петков уточни, че те не са пряко свързани с гарантирания минимален доход. Те се определят със Закона за бюджета и за получаването на повечето от тях има доходен критерий. МТСП предлага за бюджета за 2018 г. един нов подход, който би позволил по-ефективно използване на средствата, които държавата отделя за подпомагане на семействата. Тази сума надхвърля 600 млн. лева.

Бисер Петков: Предлагаме да се диференцира размерът на помощта спрямо размера на дохода на семействата, на едно лице от семейството. Нека да кажа, че понастоящем право на семейни помощи за деца имат семействата, в които доходът на едно лице от семейството е 400 лв. Това, което предлагаме е да се увеличи този доходен критерий за повечето помощи, които са свързани с доходен критерий на 450 лева, за да не се допусне отпадане на ползватели на тази помощ поради това, че техните доходи се увеличават с очаквания ръст на минималната работна заплата и на другите плащания за труд.

Един от акцентите на бюджета на Министерство на труда и социалната политика за следващата година е да има по-голяма сигурност, устойчивост и предвидимост по отношение на социалните плащания за хората с увреждания. Нарастването на разходния таван отива за финансиране на услугите личен асистент, социален асистент, домашен помощник, които досега се финансираха по проекти по ОП "Развитие на човешките ресурси", но от 2018 г. за първи път е осигурено бюджетно финансиране, което възлиза на 68 млн. лева и с тези средства ще се осигури подкрепа на 3400 хора с увреждания и хора над 65-годишна възраст, които са зависими в своя живот. Ще се осигури работа на над 16 000 лични и социални асистенти.

В бюджета за 2018 г. е заложено осъвременяване и увеличаване на всички пенсии с 3,8% от 1 юли.

Вижте целия разговорн във видеото.