Класиране и записване на първокласници

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Тя обясни, че за тях кампанията за първокласниците протича спокойно. Официално депозирани има само три жалби, има няколко въпроса на родители. Спецификата на класирането в София е свързано с големите възможности, големия брой ученици и различните формати на прием. Родителите имат право да подадат заявления в неограничен брой училища. В някои случаи един родител може да види записано детето си в две училища, което блокира две места. Така на второ класиране ще се освободят места, за да се участва в него е необходимо родителите да подадат заявление за участие като отново важат същите критерии. Записването става след като се представят оригиналите на документите, които се изискват.

Вчера беше обявено, че в общинските училища в София са обхванати всички деца от първа група - децата с братя или сестри до 12 години и имащи уседналост - повече от 3 години, в района. Според Кастрева правилата, които са приети през миналата година, улесняват приема. Има детайли, които са по-скоро в изключенията, които трябва да се усъвършенстват.