Космическият боклук и защитата от него. Думата на експертите

В предаването вижте:

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Космически обект е всяко тяло, което е преминало линията на 100 км над повърхността на Земята. всичко, което изстреляно над тази линия са космически обекти. "Един полезен обект става боклук, когато неговият планиран живот приключи и той не е изведен в орбита, където е безопасно или не е контролирано свален на Земята. Може цяла една система да се превърне в космически отпадък", обясни д-р Владимир Божилов. Възможно е да се получат космически боклуци и при изстрелване на космически обекти, ако от боята на обвивката им се откъснат малки парчета. Те биха могли да бъдат препятстват бъдещи мисии.

По отношение на възможностите да се контролира падащ космически обект д-р Божилов подчерта, че "не е лесно да се предвиди траекторията на обекти в орбита". За "Тянгун 1" имало индикации, че това падане е било неконтролирано, въпреки че китайски източници твърдят, че е контролирано. От друга страна е възможно и да са били прави, тъй като станцията наистина падна в Тихия океан. Фактът, че едно тяло извършва обиколка около Земята за около 90 мин., е било причината да не може да се каже точно до последните няколко часа кога и къде ще падне обектът.

За безопасността от космически отпадъци светът има нужда от глобална, наднационална инициатива за опазване и следене на космическите отломки.

Според проф. Николай Натов от правна гледна точка има няколко международни конвенции, които уреждат дейността на човечеството в космоса. Това е договорът за космоса, Договорът за луната и другите небесни тела, Конвенцията за регистрация на обектите, които се изстрелват в космоса, Конвенцията за спасяване на астронавти и Конвенцията за отговорността на държавите за вреди, причинени от обекти, изведени в космоса.

Проф. Николай Натов - преподавател по Международно право и международни отношения в СУ:
"Вероятно тази, последната нас ни интересува, тъй като според нея в0сяка държава, която изстрелва или организира изстрелването на обект в космоса, носи отговорност първо за подготовката на този обект, за изстрелването, за оперирането му в орбита и за безопасното му сваляне на земята или сваляне на орбита, която да е безопасна по-нататък за следващи космически мисии."

Какво би станало, ако станцията "Тянгун 1" беше паднала над населено място в една по-бедна държава?

"В такъв случай отговорността е изцяло на китайската държава, тъй като тя е извела този обект в космоса", каза Ива Тошкова. Ако това се беше случило у нас, тогава нашите власти би трябвало да се свържат с китайската държава и да поискат разрешение за отстраняване на този обект. не може да се действа без координация с китайските власти."