Лиляна Павлова: Европа се нуждае от Балканите

Предаване: Панорама, 29.06.2018

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Не беше лесно. Свършихме много усилена работа, екипите работеха в условията на нелеки предизвикателства. И на политическо, и на експертно ниво беше свършена сериозна работа, вложени много усилия и те дадоха резултат, категорична беше тя.

„Всички теми, които трябваше лидерите на Европейския съвет в Брюксел да обсъждат, са горещи, по които се изисква сериозен и задълбочен дебат. Усилията, които ние в рамките на председателството направихме, е да предложим една добра основа за този дебат. Въпрос, който касае над 500 милиона граждани, не може да се реши за една нощ”, подчерта Павлова.

„Ние положихме основата на това да предложим един модел за решаване на проблема, който да бъде основан на философията на три стълба. Първо – да говорим за силни, добре пазени външни граници, както България показа, че могат да бъдат пазени. С ясната и категорична подкрепа на Турция. Второ – ясно показахме, че трябва да мислим за превенция. Да инвестираме в изнесени центрове, да инвестираме в държавите от Африка“. (Основната и най-спорна темата е миграцията - бел. ред.).

Според Павлова оценката на европейските лидери за българското председателство не е куртоазна. Получихме много висока оценка и подкрепа и от лидерите на държавите.

Българското председателство ще бъде запомнено с това, че успя да наложи тема, която не беше популярна и актуална, даже беше болезнена. Преди година Балканите не бяха на дневен ред. Те получиха не само политическата подкрепа, която я нямаха, но получиха единството на 28-те.

„Балканите, вкл. и България получаваме ясната перспектива за свързаност чрез конкретни проекти. Те са част от стабилността и сигурността в Европа. Както те имат нужда от Европа, така и Европа се нуждае от Балканите”, обобщи Павлова.