н3Dеля х3 с Андрей Захариев - 1 декември 2013

Предаване: н3Dеля X3, 01.12.2013

н3Dеля х3 с Андрей Захариев - 1 декември 2013
В предаването
Части от предаването
Всички броеве

БНТ, София 1000

ул. „Сан Стефано“ 29

тел.: 02 814 20 48

е-mail: nedeliax3@bnt.bg

Facebook

Предаването „Н3DЕЛЯ Х3” на БНТ обединява три различни гледни точки към живота на трима водещи – Андрей Захариев, Мария Силвестър и Боян Бенев.

Проектът залага на нестандартен поглед, позитивност, бягство от клишетата, отстраняване от дребнотемието, отдалечаване от жълтата, евтина и сълзлива журналистика, интелигентен подход, на интереса към необикновените във всеки един смисъл на думата хора.

„Н3DЕЛЯ Х3” предлага разнообразие от теми, материали и гледни точки – политически, социални, културни и развлекателни, представени от трима водещи със силни авторски позиции, с утвърден имидж, присъствие и авторитет.

В своя час в „Н3DЕЛЯ Х3” водещият Андрей Захариев търси събитията зад новините, анализира горещите теми от друга гледна точка, кани гости, които да дискутират и да сблъскват мнения, като целта е да се получи интересен дебат с позитивен тон. Интересите на Андрей Захариев са предимно в политическа сфера, както и социални теми, засягащи конкретни проблеми на хората. Негови събеседници често са значими за обществото личности с биография, позиция и житейска мъдрост.

Мария Силвестър залага на другата, нетрадиционната гледна точка към живота на обикновените хора. Намира истории и герои от цялата страна, като в техния подбор се води от различната гледна точка за живота, необикновения поглед върху случващото се, другите реалности в ежедневието, които пропускаме или даже не подозираме за съществуването им.

В своя модул третият водещ в „Н3DЕЛЯ Х3” Боян Бенев представя своята, много позитивна и оптимистична вяра в България, в българите и в бъдещето на страната ни. Гледната му точка е на човек, който е учил, работил и печелил награди за млад предприемач в Англия. Интересите му се разпростират в най-различни области – бизнес, мениджмънт, маркетинг, образование, музикален мениджмънт и други. Той представя една друга България – на активните, мислещите и дейните хора, откъсва зрителя от злободневните проблеми и показва, че в България има много позитивни, светли и добри примери.

‘Nedelya x3’ (English: ‘Sunday x3’)

The show ‘Nedelya x3’ on BNT unites three different life perspectives of three hosts – Andrey Zahariev, Maria Sylvester and Boyan Benev. It airs on Sunday from 12:35 to 15:30 on BNT 1 and BNT World. It relies on unconventional views, positivism, escape from clichés, elimination of petty topics, departure from yellow, cheap and sob journalism, intelligent approach, interest in extraordinary people in each and every sense of the word.

‘Nedelya x3’ offers a variety of topics, materials and perspectives – political, cultural and entertaining, presented by three hosts with strong author positions, recognized image, presence and reputation.

The module of Andrey Zahariev is a talk show with a social character. He looks for events behind the news, analyzes hot topics from a different perspective, invites guests to discuss and clash opinions in order to create an interesting debate with a positive tone.

In her module Maria Sylvester relies on the other, non-traditional perspective on life of ordinary people. She finds stories and characters across the country, as in their selection she is governed by a different perspective on life, unusual insight on what is happening, and other realities in everyday life that we usually overlook or even do not know of their existence.

The third host of 'Nedelya x3', Boyan Benev, presents his positive belief in the future of Bulgaria and its people. His viewpoint is of a person raised and educated in Britain, having started his own business at the age of sixteen with a number of awards in entrepreneurship. He has wide interests in business including marketing and strategy in the IT industry, music production and publishing. Boyan presents a different Bulgaria - showing, through the personal stories of the young and active guests on his show, that Bulgaria actually already has many inspirational role models for change and that we can all take something positive from their example.

Contacts:

Bulgarian National Television

Sofia 1000, Bulgaria

29 San Stefano Street

Tel.: +359 2 814 12 48

Е-mail: nedelyax3@bnt.bg

Facebook

‘Nedelya x3’ (English: ‘Sunday x3’)

The show ‘Nedelya x3’ on BNT unites three different life perspectives of three hosts – Andrey Zahariev, Maria Sylvester and Boyan Benev. It airs on Sunday from 12:35 to 15:30 on BNT 1 and BNT World. It relies on unconventional views, positivism, escape from clichés, elimination of petty topics, departure from yellow, cheap and sob journalism, intelligent approach, interest in extraordinary people in each and every sense of the word.

‘Nedelya x3’ offers a variety of topics, materials and perspectives – political, cultural and entertaining, presented by three hosts with strong author positions, recognized image, presence and reputation.

The module of Andrey Zahariev is a talk show with a social character. He looks for events behind the news, analyzes hot topics from a different perspective, invites guests to discuss and clash opinions in order to create an interesting debate with a positive tone.

In her module Maria Sylvester relies on the other, non-traditional perspective on life of ordinary people. She finds stories and characters across the country, as in their selection she is governed by a different perspective on life, unusual insight on what is happening, and other realities in everyday life that we usually overlook or even do not know of their existence.

The third host of 'Nedelya x3', Boyan Benev, presents his positive belief in the future of Bulgaria and its people. His viewpoint is of a person raised and educated in Britain, having started his own business at the age of sixteen with a number of awards in entrepreneurship. He has wide interests in business including marketing and strategy in the IT industry, music production and publishing. Boyan presents a different Bulgaria - showing, through the personal stories of the young and active guests on his show, that Bulgaria actually already has many inspirational role models for change and that we can all take something positive from their example.

Contacts:

Bulgarian National Television

Sofia 1000, Bulgaria

29 San Stefano Street

Tel.: +359 2 814 12 48

Е-mail: nedelyax3@bnt.bg

Facebook

Нередности
x

Сигнализирайте нередност

и/или

Разрешени формати: (jpg, jpeg, png). Максимален размер на файла (25 MB). Можете да качите максимум 5 файла.

** Тези полета не са задължителни.

< Назад