“Надиграй ме” 6 сезон – танцовото шоу на България (шести сезон, първи брой) – 3 май 2015, Самоков

Предаване: Надиграй ме

В предаването
Всички броеве